Passive leads:

 

Kr. 25,- eks mva. pr. stk.

 

Ekstraordinær tredjeparts publikumsdata:

 

Publikum på inntil 10.000 personer*: 18 øre eks mva. pr. enhet vi fanger opp i publikum

Publikum på over 10.000 personer*: 16 øre eks mva. pr. enhet vi fanger opp i publikum

Publikum på over 25.000 personer*: 14 øre eks mva. pr. enhet vi fanger opp i publikum

Publikum på over 50.000 personer*: 12 øre eks mva. pr. enhet vi fanger opp i publikum

*Totalt publikum samlet innen samme måned.

 

Epost-DM:

 

2500 kroner eks mva. per utsendelse

 

Landingsside med ny vinkling:

 

10.000 kroner eks mva. (forutsetter at kunden allerede har 12 måneders avtale)

 

Annonsekampanje med ny vinkling:

 

5.000 kroner eks mva. pr. annonsekanal (forutsetter at kunden allerede har 12 måneders avtale)

 

Produksjon og filming av Snapchat-annonser:

 

6.000 kroner eks mva. for inntil 6 timer jobb (dersom flere annonsører bruker samme annonse fordeles kostnaden per kunde relativt til kundens prosentvise annonsekostnad, i forhold til totale annonsekostnader på alle kundene samlet)

Reisetid tilkommer med en timesats på kr. 1.000 eks mva pr konsulent. Innenfor Oslo kan denne timesatsen ekskluderes etter vurdering fra Konsulentfirma Berge AS. Timesats for konsulenttjenester tilkommer utover 6 timers jobb med produksjon og filming.

 

Konsulenttjenester:

 

2.500 kroner eks mva. pr. time

Ved spørsmål vedrørende hva de forskjellige tjenestene innebærer ber vi deg ta kontakt med din kundekonsulent eller på kontakt@kfberge.no.